613 002 392 / 94 436 06 82 info@coopera.eus

transparencia | gardentasuna

TRANSPARENCIA

Según nuestro Plan Estratégico 2018-2020 Coopera Euskadi se compromete a realizar una rendición de cuentas ante su Asamblea, instituciones financiadoras, entidades de apoyo y organizaciones socias que contempla los aspectos económico, social y medioambiental.

GARDETASUNA:

Gure 2018-2020 Plan Estrategikoaren arabera Coopera Euskadi-k konpromisoa hartzen du bere batzar, erakunde finantzaile, laguntza alderdi eta erakunde bazkideei kontuak aurkezteko. Kontu hauek alderdi ekonomikoa, soziala eta ingurumena begiesten dituzte.